3d Architecture Animation

Phim kiến trúc của công ty Đô Thị Việt

Play Video

Giới thiệu

Công ty Kiến trúc Đô Thị Việt đã phát triển trên 15 năm. Nhưng từ năm 2012, công ty mới bắt đầu thực hiện phim kiến trúc cho mỗi dự án của mình. Đến nay, hơn 30 công trình đã được thực hiện video kiến trúc. Số lượng video clip đơn lẻ mà công ty thực hiện để đưa vào phần biên tập phim đã vượt hơn 700 clip. Nếu tính cả video clip đã “quay” nhưng không đạt yêu cầu, số video clip đã vượt trên 1000.

Resort

Nội thất Nhà ở

Nhà Văn phòng

Video

Play Video